CorplusComm_logo
Välkommen!
Corplus Communications ambition är att skapa största möjliga värde för våra kunder genom att erbjuda de bästa konsulterna inom kommunikation och marknad.

Vi hjälper våra kunder med interimslösningar och i verksamhetsrelaterade projekt. 
Våra konsulter levererar alltid hög kvalitet i alla uppdrag genom att ha djup kompetens, lång erfarenhet, stort engagemang och ha Cor (hjärta) i uppdraget.

Vi kallar det Corplus.

Hjärta - COR

Vi på Corplus är ett annorlunda konsultföretag vars övergripande värderingar är Hjärta (COR), Kompetens och Engagemang. För att framgångsrikt hjälpa kunder måste det finnas både kompetens och engagemang men för oss är även hjärta/COR en självklar och viktig ingrediens.

För oss är betyder hjärta/COR att vi på riktigt visa omtanke om våra kunder och konsulter, agerar med godhet, är öppna och raka i vår kommunikation, är ärliga och för att allt det där skall fungera är vi också utrustade med stor integritet och en tydlig moralisk kompass.

Kompetens

Corplus Communications konsulter har alla lång operativ erfarenhet från linjeroller och projekt relaterade till kommunikation och marknad.

Vi är övertygade om att förståelse för en verksamhets operativa och strategiska processer ger en god förutsättning för att skapa och bibehålla stort värde för våra kunder.

För oss och våra konsulter är det viktigt att ha ett pragmatiskt förhållningssätt för att skapa verkligt uthålligt värde av våra insatser.
 

Engagemang

Genom våra konsulters erfarenhet, kompetens och personlighet i kombination med viljan att hjälpa våra kunder kommer engagemanget automatiskt.

Vi är alltid intresserade av hjälpa våra kunder med att förbättra sin verksamhet.

Genom våra personligheter är vi duktiga på att skapa långsiktiga engagemang och relationer. Det skapar ett ömsesidigt förtroende och därigenom tillit.
Inom Corplus ingår: