CorplusComm_logo


TJÄNSTER

Vi på Corplus hjälper våra kunder med erfarna, engagerade,
kompetenta konsulter med mycket hjärta (Cor).

Interim

Ibland uppstår det ett akut och tillfälligt behov av att hyra in extern kompetens när en medarbetare blir sjuk,
säger upp sig eller av annan anledning inte kan vara med och bidra.

Då hjälper vi till med att snabbt hitta en
engagerad och kompetent person (konsult) med hjärtat på rätt ställe som snabbt går in och axlar rollen till
dess att en permanent lösning hittats.

Vi kallar det interimslösningar.
 

Projekt

Ibland har ett företag eller en organisation ett behov av att uppdatera, förändra och förbättra sin verksamhet. När ett sådant behov uppstår är vi gärna med i initiativet och stöttar upp med våra konsulter som är duktiga på att driva projekt.

Tack vare våra konsulters långa erfarenhet av operativa och strategiska roller driver de tillsammans med våra kunder förändringen med ett pragmatiskt perspektiv. Det gör att kunden får till en väl förankrad förändring som verkligen fungerar.

Vi kallar det förändringsprojekt.

Exempel på uppdrag som vi kan hjälpa våra kunder med:

Interim
 • Kommunikationschef
 • Contentmanager
 • Marknadschef
 • Presschef
 • Employer Branding
 • Projektledare
 
Projekt
 • Projektledare för digital transformation
 • Kommunikationsstrateg vid förändringsprojekt
 • Krishantering - kommunikation
 • Grafiska projekt
 • Copy