CorplusComm_logo


VÅR HISTORIA

När Pontus Holgerson och Mikael Steiser startade Corplus i december 2012, hade de en stark vision om att vilja driva och utveckla ett konsultbolag som grundar sig på att man bryr sig om och är engagerad i sina kunder och konsulter ur ett långsiktigt perspektiv.

Att bry sig om handlar om att vara inkännande, omtänksam och ha Cor (hjärta)
både mot varandra samt mot kunder och konsulter.
 
Mikael och Pontus har båda lång erfarenhet av att arbeta i konsultbranschen och har också arbetat operativt som VD, affärsområdeschef, ekonomichef och konsult. 

Det är en förutsättning att alla vi, som arbetar med kunder och konsulter på Corplus, själva har en gedigen erfarenhet från operativt arbete i företag. Detta för att kunna förstå våra kunders verksamhet och behov samt konsulternas kompetens.
Allt för att kunna matcha rätt konsult för uppdraget.